اس ام اس عارفانه


دلم کمی ” خدا ” میخواد …
کمی سکوت …
کمی دل بریدن میخواد …
کمی اشک …
کمی بهت …
کمی آغوش آسمانی …
کمی دور شدن از این آدمها …
کمی رسیدن ب خدا …!

.

.

.

الهی

تو را میخوانم که بهترینها هستی

پس به بهترینهایم بهترینها را عطاکن . . .

.

.

.

سید العرفا، استاد کل آیت الله سید علی قاضی طباطبایی تبریزی همیشه مکرر می فرمودند: هرکسی نمازش را درست کرد ، در مقامات معنوی به جایی نرسید!! آب دهان به صورت من پرت بکند!!؟ ...

.

.

.

موقع نماز که می شود

فرشته چپ و راست عزا می گیرند که چه کنند

ایاک نعبد

را جزء حرف های خوبمان بنویسند یا دروغ هایمان

.

.

.

خدایا!
به آنچه که دادی تشکر!
به آنچه که ندادی تفکر!
به آنچه که گرفتی تذکر!
که:
داده ات نعمت!
نداده ات حکمت!
و گرفته ات عبرت است!
یا رب
آنچه خیر است در تقدیر ما کن!
و
آنچه شر است از من و عزیزانم جدا کن!
آمین

.

.

.

عاشقان را عشق فرمان می دهد
لوتیان را معرفت,
سلام ای عاشق لوتی صفت…
.
.
.
الهی؛ گدایی که درِ خانه ای را می زند، صاحب خانه نمی گوید چه آورده ای؟ بلکه از نیازش سؤال می کند.
.
.
.
الهی؛ هیچ شباهتی با یوسف ندارم.
نه پیامبرم، نه زیبایم، نه عزیزم و نه چشم به راهی دارم... فقط در چاه افتاده ام. خدایا خودت نجاتم بده.