اس ام اس عارفانه


خدایا...!!!
در وجودم جاری باش که نبودنت را؛
هیچ چیز و هیچ کس، پر نخواهد کرد...!!!

.

.

.

خدایا ما را ببخش که در کار خیر یا «جار زدیم» یا «جا زدیم».
شهید همت

.

.

.

الهی، ما را یارایِ دیدن خورشید نیست، دم از دیدار خورشید آفرین چون زنیم؟!
علامه حسن زاده املی
روحی فداه

.

.

.

روزی می شود که برگ برنده ات دل می شود

اما تو دیگر حاکم نیستی

.

.

.

عشق یعنی وقتی هزار دلیل برای رفتن هست

هنوز دنبال یه بهونه‌ای که بمونی . . .

.

.

.


مهدی جان!!!
"پل صراط"
چشمهای توست...
ازچشمت که بیفتم روزگارم جهنم می شود
(اللهم عجل لولیک الفرج)
.
.
.
زنده را در زندگی قدرش بدان
ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود؟
گر نکردی یاد من تا زنده ام
سنگ مرمر روی قبرم وانهادن ها چه سود؟
.
.
.
کاش دستان خدا پیدا بود...تا در آن وقت که بی حوصله وتنهایی...ودلت از غم دنیا مملو...
بزنی تکیه برآن ...وبخندی به همه رنج جهان
.
.
.
اغلب وقتی امیدت روازدست میدی وفکرمیکنی که این اخرخطه،خداازبالابهت لبخندمیزنه ومیگه:آرام باش عزیزم،این فقط یک پیچه نه پایان.