با پول نمیشه خوشحالی خرید...
اما میشه باهاش جت اسکی خرید !








شما تا حالا کسی رو دیدی رو جت اسکی غمگین باشه

.

.

.

خیلی بده بخوای ی چبزی به یکی نشون بدی از توی گوشی یا تبلتت بعد تو همون لحظه







ی پیام باز بشه یا دستت روی قفلش بره کلا فک میکنه سرکاره

دیگه وارد جزئیات اون پیامه نمی شم که خصوصیه و آبروت رفته کف پات

.

.

.

+...

من-چمدونم...

+چمدونی؟؟؟!!!

- منظورم اینه چه میدونم...نمیدونم...

+پس تو چی میدونی؟؟؟!

- چمدونم...نمیدونم...!!!

.

.

.


بر خلاف همه من روز دوم مدرسه گریه کردم....







آخه بهم نگفته بودن هر روز باید رفت مدرسه....

.

.

.