با پول نمیشه خوشحالی خرید...
اما میشه باهاش جت اسکی خرید !
شما تا حالا کسی رو دیدی رو جت اسکی غمگین باشه

.

.

.

خیلی بده بخوای ی چبزی به یکی نشون بدی از توی گوشی یا تبلتت بعد تو همون لحظهی پیام باز بشه یا دستت روی قفلش بره کلا فک میکنه سرکاره

دیگه وارد جزئیات اون پیامه نمی شم که خصوصیه و آبروت رفته کف پات

.

.

.

+...

من-چمدونم...

+چمدونی؟؟؟!!!

- منظورم اینه چه میدونم...نمیدونم...

+پس تو چی میدونی؟؟؟!

- چمدونم...نمیدونم...!!!

.

.

.


بر خلاف همه من روز دوم مدرسه گریه کردم....آخه بهم نگفته بودن هر روز باید رفت مدرسه....

.

.

.