دقت کردین بعضی وقتا همه چی انقد خوب و آروم سرجاشه که دوست نداری اون لحظه تموم بشه

اره منم ندیدم...خخخ بی شعور و بی نظاکت هم خودتی

.

.

.

دقت کردین 95 درصد اینایی که مدرک یه رشته دانشگاهی داغون دارند موقع انتخاب رشته مسئول کافی نت کد رشته را اشتباه براشون وارد کرده وگرنه خودشون رشته پزشکی و مهندسی نفت را میاوردند! تا یه مدت هم تو شوک بودند ولی بعد با قضیه کنار اومدند...

.

.

.

دقت کردین همه دخترا یه دوست به اسم فاطی دارند، همه پسرا یه رفیق به اسم ممد؟؟؟!

.

.

.

عاغا شما هم مثل من هستین عایا
وختی گوشیو رو هشدار میذاری ک صبح زود بیدار شی تا قبل از زنگ خوردنش چشاتو باز میکنی و منتظری زنگ بخوره ها ولی وختی زنگ میخوره چنان بی هوش میشی که ساعت12 ظهرم نمیتونن بیدارت کنن