فقط بادبادکی که با نفس هایم بادش کردم هوادار من است!

.

.

.

به دنیا گفتم بزن کنار میخوام پیاده شم
چقد میشه؟
..
..
پرسید کجا سوار شدی؟
گفتم:دهه هفتاد!!!!
گفت:برو داداش یه صلوات بفرس ما از بدبختا پول نمیگیریم!!!

.

.

.

وقتی گفت تا آخر دنیا باهاتم، تازه فهمیدم چرا دنیا دو روزه؟
.
.
.
سفره دل آدم چاق، پر از خوراکی است
.
.
.
آدمی که گوشش را سنگین کند، کارهایش سبک می‌شود!
.
.
.