اس ام اس عارفانه


گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد..
و تو هر روز سحر می نشینی لب حوض،
تا بیاید از راه،
از خم پیچک نیلوفرها،
روی موهای سرت بنشیند،
یا که از قطره آب کف دستت بخورد...
گاه یک سنجاقک ، همه معنی یک زندگی است...!!!

.

.

.

به درخت نگاه کن، قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند ریشه هایش تاریکی را لمس کرده. گاه برای رسین به نور، باید از تاریکی ها گذر کرد.

.

.

.

باران همیشه می بارد، اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارند. حیف است آن همه اشک را به یک چشمک فروختن

.

.

.

خدای خوبی داریم که با هر مقدار بار سنگین گناه،اگر توبه کنیم باز هم مهربانانه ما را می بخشد.آنقدر بخشنده است که باز فرصت جبران را در اختیارمان می گذارد.با چنین خدایی،ناامیدی از درگاهش معنایی ندارد

.

.

.

آیت الله بهجت(ره):
ازماعمل چندانی نخواسته اند!
مهم ترازعمل کردن"عمل نکردن"است!
تقوایعنی"عمل گناه رامرتکب نشدن!
همه میپرسندچکارکنیم؟
من میگویم:بگوییدچکارنکنیم؟
وپاسخ اینست:گــــنـــــــاه نکنید.
شاه کلیداصلی رابطه باخدا"گــنــاه نکردن "است.
.
.
.
آخرش بادست مجروح دستمومیگیره رهبر
میبینم کناراواماممُ لحظه آخر
رهبرمن طلایه دارلاله هایی
امیدقلب عاشقایی،خمینی زمان مایی
ارزومه همیشه یاورتوباشم
میون لشکرتوباشم،علی اکبرتوباشم
چشم آسمانی تواهل روزه حسینه
توی دست زخمی تو پرچم پیر خمینه
.
.
.
سوزد خانه ی لیلی و مجنون که رسم عاشقی در عالم انداخت. اگر لیلی به مجنون داده می شد دل هیچ عاشقی رسوا نمی شد.
.
.
.
آی ساعت‌ها
چگونه چمدانِ کهولتم را به فردا خواهید رساند؟
با عقربه‌هایی که همیشه روی حالا ایستاده‌اند
و چگونه با لبان کودکی‌ام نخندم
در آینه‌هایی که یقین دارند عقربه‌ها
تمام عمر، برعکس چرخیده‌اند..
.
.
.