فقط بادبادکی که با نفس هایم بادش کردم هوادار من است!

.

.

.

به دنیا گفتم بزن کنار میخوام پیاده شم
چقد میشه؟
..
..
پرسید کجا سوار شدی؟
گفتم:دهه هفتاد!!!!
گفت:برو داداش یه صلوات بفرس ما از بدبختا پول نمیگیریم!!!

.

.

.

وقتی گفت تا آخر دنیا باهاتم، تازه فهمیدم چرا دنیا دو روزه؟
.
.
.
سفره دل آدم چاق، پر از خوراکی است
.
.
.
آدمی که گوشش را سنگین کند، کارهایش سبک می‌شود!
.
.
.

غلط نامه:
زنبوردار : کسی که همسر بلوند دارد
کاج : نمایندگی انتشارات گاج در دوبی
ژنتیک : ژنی که عامل اصلی تیک زدن در انسان می باشد
هشتگرد : ۵
خورشت بامیه : مسئولیت پختن خورشت بر عهده من است
وایمکس : درنگ چرا؟
.
.
.

خورشید همیشه سرش گرمه!!!
.
.
.
من وقتی مریض میشم به دکتر مراجعه میکنم چون دکترها هم باید زندگی کنند
نسخه را به داروخانه میبرم چون داروساز هم باید زندگی کند
دارو را میگیرم اما مصرف نمیکنم چون من هم باید زندگی کنم

«چارلی چاپلین
.
.
.
بوی پاییز میدهد
تابستان اینروزها
انگار که شهریور عاشق شده باشد