یکی از ویژگی های عجیب دخترا :
وقتی عصبانی میشه به مدت ۴ ساعت با سرعت نور حرف میزنه !
آخر سر پاشو میندازه رو اون یکی پاشو میگه :
دهنمو باز نکن
بزار ساکت بمونم بهتره

.

.

.

تحریما برداشته شدن..
منکه میخوام سه تاپراید بخرم...

الکی مثلا بدون تحریما جنسا ارزون میشن.
الکی مثلا من پول دارم

جل الخالق

.

.

.

خواستم خدمت اون عزیزانی که تا یه آدم پولدار میبینن برای این که به خودشون دلداری بدن میگن:آرامشی که ما داریمو اونا ندارن،بگم که راست گفتین.ما اصلاً آرامش نداریم.


الکی مثلاً ما خیلی پولداریم

.

.

.

آغا پشت یه پراید نوشته بود داشتم با180تا میرفتم... بعد یکم پایین نوشته بود
الکی مثلا من خیلیی تند میرم
مردم دیگه شورشو در آوردن؟؟؟¡
الکی مثلا من اعتراض دارم....خخخخ