اس ام اس فک و فامیله ما داریم


زنگ زدم خونه خاله م گودزیلاشون تلفن رو برداشته
میگم مامان خونه س؟ میگه آله داله گریه میتونه
میگم بابات کجاست؟ میگه لفته کلانتلی
میگم داداشت کجاست؟ میگه لفته بیمالستان
میگم چرا؟
میگه: اخه من گم شدم!
میگم کجایی مگه؟ میگه ژیر تخت!

.

.

.


دیشب تلویزیون داشت درباره غده سرطانی و پیشرفتشون حرف میزد
بعد سی ثانیه بابام برگشته میگه تو اگه غده سرطانیم بودی هیچ پیشرفتی نداشتی
آخه این فک و فامیله ما داریم شراموستن

.

.

.

پدر گرامی داشتن شماره میگرفتن!
منه خر بهش گفتم بابا دست تو دماغ؟
یهو گودزیلا در ادامه حرف من گفت: کاره الاغ o_O
چرا منو بیرون میکنین آخه مگه من گفتم!؟

.

.

.

به ارواح خاک باغچمون قسم
دخترخالم اومده واسش نرم افزار نصب کنم بعد میگم
شما دخترا به غیر از نکست زدن تو نرم افزارا چیز دیگه ای هم از کامپیوتر بلدین
با غرور میگه آره مارو دست کم گرفتی اکسپتم (تایید قوانین) میزنیم
قیافه من: -$
قیافه دخترخالم با افتخار: :-))
قیافه کامپیوترای کل دنیا: :-|

.

.


به مامانم می گم منو شوهر بده بذار جفتمون از این فلاکت خلاص شیم (-__-)
می گه: باشه، فک کن الان شوهر کردی، خونه شوهری پاشو ظرفا رو بشور o.O
من::|
مامانم: ^_^
خونه شوهر::)
.
.
.
تو تلویزیون نشون میداد مردم یه عالمه بادکنک رو ول کردن رفت آسمون
بعدش این دایی ما برگشت گفت: نیگا کن همین کارارو میکنن لایه ی ازون سوراخ میشه دیگه
من: o-o
داییم: ^-^
لاک ناخون پام: ×-×
خرس قطبی: *-*
.
.
.
دیروز قبض آب اومده منم برداشتم دیدم ۱۵۰ تومن
من: مامان دیدی قبض آب ۱۵۰ تومن اومده
مامان: آره از بس که تو میشینی پشت اون لب تاب خراب شدت
من: آخه مامان این که قبض آبه
مامان: هیس به مامانت زبون درازی میکنی بچه بزنم با شیلنک مستراح سیاه و کبود شی
مادره من دارم؟
من: ):
مامانم: @_@
سازمان همایت از کودکان بی سرپرست :l
شیلنک مستراح +_+
.
.
.