اس ام اس عاشقانهبی رحمی بزرگیه
که روزگار
اجازه دوست داشتن و
خواستن یکی رو بهت بده
اما اجازه داشتنش نه

.

.

.

این که آدم زیاد بفهمد
آدم را دق می دهد
اما این که آدم خیال کند
زیاد می فهمد دیگران را دق می دهد

.

.

.

نگاهم کن تا مرز عشق
صدایم کن تا بی نهایت
عشق چه زیباست
وقتی باورت شود
که تا مرز نابودی
می خواهم تورا

.

.

.

گیسوهایت
ادامه ی شعرهای بلند جهانند
که وقتی
بر صورتت می افتند
لب هایت
این شکوفه های گیلاس
مزه ی
“دوستت دارم”
می گیرند

.

.

.

بر باد باید داد
موهایی که
عطر دست های تو
میانشان
نرقصد
.
.
.
سخت ترین کار در دنیا
بحث کردن
با کسی است که به خودش قول داده
به هیچ وجه نفهمد
.
.
.میان پرواز تا پرتاب
تفاوت از زمین تا آسمان است
پرواز که کنی آنجا میرسی که خودت میخواهی
ولی پرتابت که کنند آنجا میروی که میخواهند
.
.
.
میشود کمی با هم حرف بزنیم؟
دلم
برای لبخند های یواشکیت پشت تلفن تنگ شده
ای دوست داشتنی ترین مغرور دنیا
.
.
.
به تو فکر کردم
به تو
آره
آره
به تو فکر کردن
عجب حالی داره