اس ام اس آشتی


بوسه ام را می گذارم پشت در
قهرکردی، قهرکردم، سر به سر
تو بیا در را تماما باز کن
هر چه میخواهی برایم ناز کن
من غرورم را شکستم، داشتی؟
آمدم، حالا تو با من آشتی؟

.

.

.

عاشقانه ترین جمله پس از آشتی:
من آخه چیکار کنم با تو لامصب؟

.

.

.

اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم
هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم
هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره
هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره

.

.

.

قشنگترین جمله ای که بعد یه هفته آشتی ازش شنیدم
“میدونی یه هفته نبودنت چی گذشت”

دوستی را دوست، معنی می دهد
قهر هم با دوست، معنی می دهد
هیچ کس با دشمن خود، قهر نیست
قهری او هم نشان دوستی است
.
.
.
نمی بخشمت به خاطر شکستن دلم
نمی بخشمت به خاطر اشک هایی که برات ریختم
نمی بخشمت به خاطر شکستن غرورم
اما می بخشمت به خاطر عشق
.
.
.
.
بیا آشتى نکنیم حرفى هم نزنیم
اما بنشینیم روبروى هم
تو لبخند بزن و خیره به چشمانم من هم اشک شوق میریزم
هیچ نگو ولى بیا حتى اگر در خواب